(1)
Feliu, E. Polinomis, polítops I Punts d’equilibri De Xarxes De Reaccions. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2023, 37, 101-136.