(1)
Moreno Montes, J.; Blanco Abellán, M.; Pascual Gainza, P. La Compacitat, Una Noció Seminal En l’evolució De La Topologia General (1895-1930). Butll. Soc. Catalana de Mat. 2020, 35, 23-56.