(1)
Alcalá Vicente, M. L’inici De La Geometria No Euclidiana a Itàlia. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2019, 34, 5-32.