(1)
Naranjo, J. C. Fonaments geomètrics De La Reconstrucció 3D. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2017, 31, 179-193.