(1)
Ziegler, G. M. Matar Mosques a Canonades. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2016, 31, 73-89.