(1)
Massa i Esteve, M. R. Nous Resultats I Procediments En Les matemàtiques Del Segle XVII: Càlcul De màxims a Pietro Mengoli (1626/1627-1686). Butll. Soc. Catalana de Mat. 2016, 31, 51-71.