[1]
Tomàs, F. 2005. Sobre el programa de Hilbert i l’aritmètica formalment recursiva. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 4, (Jun. 2005), 21–32.