[1]
Pla i Carrera, J. 2005. Les Sèries en Newton. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 4, (Jun. 2005), 9–20.