[1]
Gasull i Embid, A. 2014. De les equacions diferencials d’Abel al problema XVI de Hilbert. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 28, 2 (Feb. 2014), 123–146.