[1]
Pi i Sunyer, A. 2006. El Simpàtic sensitiu: les vies aferents de les vísceres abdominals. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. (Feb. 2006), 281–342.