[1]
Dalfó, C. and Fiol, M.A. 2010. Grafs, amics i coneguts. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 25, 1 (Sep. 2010), 5–29.