[1]
Lladó, C. and Brunat, J.M. 2023. Les matemàtiques dels setins. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 38, 1 (Dec. 2023), 33–66. DOI:https://doi.org/10.2436/20.2002.01.108.