[1]
Sanz-Perela, T. 2023. Per què ens agrada la música? Una resposta matemàtica. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 37, 2 (Oct. 2023), 173–204.