[1]
Rojas, D. 2023. Oscil·ladors en ressonància. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 37, 2 (Oct. 2023), 137–172.