[1]
Feliu, E. 2023. Polinomis, polítops i punts d’equilibri de xarxes de reaccions. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 37, 2 (Oct. 2023), 101–136.