[1]
, . 2018. Un apunt de matemàtica financera. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 32, 2 (Feb. 2018), 101–131.