[1]
Naranjo, J.C. 2017. Fonaments geomètrics de la reconstrucció 3D. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 31, 2 (Feb. 2017), 179–193.