[1]
Ziegler, G.M. 2016. Matar mosques a canonades. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 31, 1 (Jul. 2016), 73–89.