1.
Marcó i Masferrer X. Farías, Víctor; Martí, Ramon i Catafau, Aymat (2007). <i>Les sagreres a la Catalunya medieval</i>. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història Rural i Documenta Universitària (Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis ; 10). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. [Internet]. 2012 Nov. 9 [cited 2023 Dec. 5];(23):389-92. Available from: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/77091.001