Marcó i Masferrer, Xavier. “Farías, Víctor; Martí, Ramon I Catafau, Aymat (2007). <i>Les Sagreres a La Catalunya medieval</I>. Girona: Associació d’Història Rural De Les Comarques Gironines, Centre De Recerca d’Història Rural I Documenta Universitària (Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis ; 10)”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, no. 23 (November 9, 2012): 389–392. Accessed May 24, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/77091.001.