[1]
F. Canosa Farran, “Domènec de Bellmunt: el primer reporter de Catalunya”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 24, pp. 603–616, Jan. 2014.