[1]
N. Garolera i Carbonell, “Josep Maria de Sagarra, articulista”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 24, pp. 595–602, Jan. 2014.