[1]
E. Serra i Puig and B. Serra i Puig, “Repressió, represàlies i represa en l’arqueologia catalana (de 1939 a finals de la dècada de 1940): notes sobre Josep de Calassanç Serra i Ràfols”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 24, pp. 101–123, Jan. 2014.