[1]
X. Marcó i Masferrer, “Farías, Víctor; Martí, Ramon i Catafau, Aymat (2007). <i>Les sagreres a la Catalunya medieval</i>. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història Rural i Documenta Universitària (Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis ; 10)”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 23, pp. 389–392, Nov. 2012.