[1]
C. Grandas Sagarra, “Dos pavellons entre una dictadura”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 23, pp. 289–312, Nov. 2012.