[1]
J. Sobrequés i Callicó, “<i>Revista de Catalunya</i>. Aproximació a la seva història”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 23, pp. 75–89, Nov. 2012.