[1]
J. Cortadella Morral, “Pere Bosch Gimpera: el més jove, vital i escandalós de la ‘Colla de l’Ateneu’”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 22, pp. 201–234, Feb. 2012.