[1]
G. Feliu i Montfort, “Rellegint la història dels remences de Jaume Vicens Vives”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 22, pp. 33–64, Feb. 2012.