[1]
. ., “Normes per a la presentació d’originals”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 20, pp. 321–324, Jun. 2011.