[1]
G. Jover i Abellà, “La Crisi tardomedieval i el desenvolupament d’una ramaderia senyorial. Mallorca, segles XIV-XVI”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 5, pp. 81–99, Feb. 2005.