[1]
R. Albert i Llauró, “El Setè Premi Rubió i Lluch”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 3, p. 123, Feb. 2005.