[1]
J. Vicens i Vives, “Entorn de Ferran el Catòlic”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 2, p. 57, Feb. 2005.