[1]
R. Aramon i Serra, “Publicacions lul·lianes”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 2, pp. 90–92, Feb. 2005.