[1]
J. C. Vergés, “La Fundació Bernat Metge”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 2, pp. 74–76, Feb. 2005.