[1]
E. Martí Fraga, “La Conferència dels Tres Comuns i el Braç militar: dues institucions decisives en el tombant del segle XVII”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 19, pp. 197–211, May 2010.