[1]
M. Richou i Llimona, “El Baix Maresme a l’època baixmedieval”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 19, pp. 153–166, May 2010.