[1]
A. Pérez-Bastardas, “El <i>Pressupost extraordinari de Cultura</i> de 1908: entre solidaritat municipal i Solidaritat Catalana”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 19, pp. 71–84, May 2010.