[1]
E. Prat, “El Moviment per la pau dels anys vuitanta a Catalunya”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 16, pp. 287–299, Nov. 2006.