[1]
J. Grau Mateu, β€œLa Lliga Regionalista i la llengua catalana (1901-1923)”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 16, pp. 261–271, Nov. 2006.