[1]
D. Piñol Alabart, “Alfabetització, cultura escrita i classes populars a l’època contemporània”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 16, pp. 113–132, Nov. 2006.