[1]
J. de C. Serra i Ràfols, “La Participació de Bosch i Gimpera en l’organització dels Congressos Internacionals de Prehistòria i Protohistòria”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 1, pp. 71–72, Feb. 2005.