[1]
E. Fort i Cogul, “La Figura de Simó Salvador, bisbe de Barcelona (1369-1445)”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 1, p. 62, Feb. 2005.