[1]
J. Mercader, “El Primer Congrés del Pirineu”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 1, pp. 104–105, Feb. 2005.