[1]
J. de C. Serra i Ràfols, “Els Reports del novè Congrés Internacional de Ciències Històriques”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 1, p. 86, Feb. 2005.