[1]
R. Aramon i Serra, “El Primer Congrés d’Estudis Clàssics”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 1, pp. 80–82, Feb. 2005.