[1]
P. Soler Paricio, “Ambrose Martin: nacionalista irlandès. Del quarter d’Estat Català a la defensa del govern d’Euzkadi”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 32, pp. 91–122, Dec. 2021.