[1]
J. López Vilar, “Un dibuix inèdit del bombardeig d’Espartero sobre la ciutat de Barcelona”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 31, pp. 521–528, Jan. 2021.