[1]
J. Maluquer de Motes, “El quart cavaller de l’Apocalipsi: impacte demogràfic de la grip de 1918-1920 a l’Europa llatina i als països de parla catalana”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 31, pp. 393–441, Jan. 2021.