[1]
G. Feliu, “La Catalunya carolíngia”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 31, pp. 79–93, Jan. 2021.