[1]
J. Vidal, “Joaquim Miret i Sans. Els anys de formació acadèmica i les seves repercussions”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 30, pp. 243–255, Dec. 2019.